Członkowie

Poznaj obecnych członków Koła:

  • Joanna Komsta, Prezes Koła
  • Paulina Dworak, Wiceprezes ds. organizcyjnych
  • Monika Głupczyk, Wiceprezes ds. marketingu, odpowiedzialna za fanpage Koła Juryslingwistyki
  • Agnieszka Prylińska, Sekretarz generalny Koła, odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej
  • Sylwia Olizarowicz, Kwestor
  • Zuzanna Kołodziejczyk
  • Małgosia Baranowska