Konferencja „Komunikacja międzykulturowa w prawie”

program

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Koło Juryslingwistyki we współpracy z Kołem “Lege Artis” (Sekcją Law and Language) z Akademii Leona Koźmińskiego. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom komunikacji międzykulturowej, którą zaobserwować można w kontekście prawnym i odbędzie się 27 maja 2013 r.

plakat_A2-page-001